Finansowanie budowy

Inwestycja jest współfinansowana kredytem bankowym udzielonym Spółce Wisdom Developer przez konsorcjum Banku Spółdzielczego w Zgierzu (Lider Konsorcjum), Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach i Banku Spółdzielczego w Białej Podlasce.
Zgodnie z warunkami udzielonego finansowania Nabywca mieszkania wpłacać będzie środki za mieszkanie w terminach określonych w umowie deweloperskiej na zamknięty rachunek powierniczy, którego podstawową zaletą dla Nabywcy mieszkania jest wysoki stopień ochrony jego interesów.